Artist: Mats Hjelm Foto: JB Berenger

Program 2021

Utställning: A Great Seaweed Day

I verket A Great Seaweed Day utgår konstnären Ingela Ihrman från magen – en öm punkt där energiflöden och känslor sammanstrålar. Under arbetet ville hon försöka närma sin egen mage, lyssna till den och låta den ta plats. Hon spenderade tid vid olika stränder, i Skottland, på Kosteröarna och i Malmö. Fältarbetet har mynnat ut i ett antal sjögrässkulpturer. Skalan är stor och färgsättningen är inspirerad av akvarellteknikens pigmentskikt, som påminner om lagren av tunna cellmembran i herbariesamlingar med pressade alger. Verkets titel Great Seawed Day är ett citat från den viktorianska sjögräsforskaren Margaret Gattys (1809-1873) dagbok. Verken visades under Venedigbiennalen 2019. 


Medverkande

Ingela Ihrman 


Besöksinformation

Vernissage 2 oktober kl. 14