Program 2021

“Att teckna vatten” – MASU (Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg)

(X)sites är ett utställningskoncept inom land art där konstnärer som är verksamma över hela världen skapar temporära platsspecifika konstverk i landskapen längs Kattegattleden och Sjuhäradsrundan. 2021 är konstnärerna Sverigebaserade p.g.a. covid. 

(X) står för det okända, sites för platser. (X)sites präglas i alla delar av undersökande och gestaltande av platser; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med den platsspecifika konsten och landskapen. 

(X)sites avser skapa så bra förutsättningar som möjligt för produktion av nyskapad platsspecifik konst och kommunicera konstnärliga förhållningssätt till publiken som öppnar upp för nya perspektiv. 

Performance och eventuella workshops kommer att arrangeras i anslutning till (X)sites. Info om konstnär, plats och tid kommer att publiceras på: www.xsites.se/aktuellt och facebook.com/xsites.landart 


Medverkande

MASU (Mattias Gunnarsson och Susanne Westerberg) 


Var

Strömsfors (Svenljunga), 57.60440613.349091