Godisfabriken. Design: Joe Rowley

Program 2021

Ekwe Nordin presenterar ett interaktivt, audiovisuellt och självbiografiskt verk där den bräckliga magnetremsan i ett kassettband vävs samman med målningar och texter. Kassettens ömtåliga väsen representerar det föränderliga i det sätt som det bipolära sinnet betraktar vår omvärld. En reflektion av samhällets skiften genom en lins i ständig förvandling. Genom en kombination av flera medier undersöks samma händelse i ljuset och mörkret av olika sinnestillstånd. 

 


Medverkande

Ekwe Nordin