Nätverket

GIBCA Extended är ett nätverk öppet för alla samtidskonstaktörer i Västra Götaland. Under Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) skapar de deltagande aktörerna utställningar och program utifrån biennalens tematik. GIBCA Extended är, tillsammans med GIBCA, en av Sveriges största och återkommande samtidskonsthändelser. 

Nätverket startades av Röda Sten Konsthall för att förstärka relationen mellan det regionala konstlivet och GIBCA. Sedan dess har vi arbetat för visionen om en öppen och robust infrastruktur för samtidskonstaktörer i Västra Götaland, där samarbete och tillfällen att tänka tillsammans möjliggörs.  

Alla kan vara med i nätverket, men för att delta under GIBCA Extendeds publika program krävs det att: 

  • Program läggs inom ramen för biennalen (16 september–19 november 2023) 
  • Program sker i Västra Götaland 
  • Program responderar på tematiken för GIBCA 2023 

Om ni vill medverka i GIBCA Extendeds publika program 2023 så får ni gärna mejla oss för mer information. Deadline för att skicka in en intresseanmälan är 31 januari 2023.
Ni gör intresseanmälan via denna länk: Intresseanmälan

 

Några ord om tematiken för GIBCA 2023 

Framtidens beroende av nuet är en bärande idé för kommande upplaga av Göteborgs Internationella Konstbiennal. Genom samtidskonst utforskar årets biennal hur de – både många och möjliga – framtider vi står inför kan inspireras av erfarenheter och berättelser från alternativa och icke-dominerande perspektiv av idag. 


Kontakt

För mer information kontakta oss via

extended@gibca.se