Nätverket

GIBCA Extended är ett nätverk öppet för alla samtidskonstaktörer i Västra Götaland. Under Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) skapar de deltagande aktörerna utställningar och program utifrån biennalens tematik. GIBCA Extended är, tillsammans med GIBCA, en av Sveriges största och återkommande samtidskonsthändelser. 

Nätverket startades av Röda Sten Konsthall för att förstärka relationen mellan det regionala konstlivet och GIBCA. Sedan dess har vi arbetat för visionen om en öppen och robust infrastruktur för samtidskonstaktörer i Västra Götaland, där samarbete och tillfällen att tänka tillsammans möjliggörs. 


Kontakt

För mer information kontakta oss via

extended@gibca.se