Peterson. A, (1901) Original architectural drawing of the old water reservoir.

Program 2021

Suspensions 

Kulturtemplet är ett fysiskt arkiv. Vacklande mellan förfall och reinkarnation befinner sig reservoaren nu i limbo, mellan eftertanke och kontemplation. Det sägs att den förr i tiden försåg Majornas allmänna badanstalt med vatten, vars syfte var att möjliggöra alla invånares rätt till god kroppslig hälsa. Numera är Kulturtemplets framtid oviss, men vår vision är att vara en plats som förser människors behov av att rena sina mentala utrymmen, då vi ofta upplever psykisk mättnad och förvirring. Vi hedrar reservoarens industriella historia samtidigt som vi lyser upp dess möjliga framtid som en plats för konst och kontemplation. 


Medverkande

Anita van Doorn

Evelina Åhrman

Carmen Fetz

Jorge Alcaide


Besöksinformation

Datum och tid 

16-17 september kl. 16 – 20,  

18-19 september kl. 12 – 16  

Vänligen titta på hemsidan kulturtemplet.org för specifika föreställningstider.