Program 2021

Doma, SCREEN 

SCREEN är en utställning som utforskar begreppet sanning ur såväl ett individuellt som ett gemensamt perspektiv. Vad existerar egentligen “på riktigt”? I Gathenhielmska Husets trädgård får du som besökare ta del av en serie installationer och platsspecifika verk. Tillsammans skapar trädgård, verk och betraktare rum för parallella upplevelser av det som sker i spänningen mellan det mystiska och det uppenbara, mellan det som ögat ser och det som ligger dolt under ytan. Utställningen manifesterar det sköra och förgängliga i att verkligheten inte är absolut. 


Medverkande

Doma : Sofia Florell, Fanny Lindh, Ida Sondell 


Besöksinformation

Datum och tid 

15 – 30 oktober 

Vernissage 15 oktober kl. 19 – 22 

Utställningar är öppna måndag – fredag kl. 13 – 19, lördag – söndag kl. 12–16 

Undantag: 20 oktober (kl. 13 – 16)