Luftslottet

Program 2021

Den Liverödska Wunderkammaren 

Luftslottet som initierades 2020 av konstnären Jonas Liveröd har sin bas på en historisk kvarngård i den västgötska myllan. Liveröd har drivit pop-up museet Den Liverödska Wunderkammaren under ett decennium. Nu har Luftslottet gett den brokiga samlingen en permanent plats i kvarnen och verkar i en tvärkulturell anda runt denna. Med fokus på outsiderkonst, subkulturer, visionära tillstånd och folklore ingår bland annat Asafoflaggor, heliga reliker, ett dödsbibliotek, Haile Selassies privata lejon, korsfästelser i flaskor, mexikanska trolldomsverktyg och holländska counterculture-fanzine i samlingen. Under GIBCAs Skaraborgsvecka så håller Luftslottet visningar i wunderkammaren. 


Medverkande

Jonas Liveröd