Om GIBCA Extended

GIBCA Extended samlar det lokala och regionala konstlivet i Västra Götaland. Under GIBCA Extended 2021 kommer 70 enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar skapa egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på den kommande biennalens tematik The Ghost Ship and the Sea Change.

GIBCA Extended är både ett publikt program som visar bredden i Västra Götalands samtidskonstscen och ett internt nätverksarbete. Genom samverkan synliggörs och stärks samtidskonstens infrastruktur i regionen.

Genom GIBCA Extended förankras Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) i det regionala konstlivet samtidigt som en gemensam plattform för samtidskonstaktörer i Västra Götaland skapas. Nätverket inkluderar en mångfald av konstyttringar, verkar för kunskapsspridning mellan aktörer och ökar besöksflödet genom delad kommunikation och marknadsföring.

GIBCA Extended etablerades 2013. Den senaste och fjärde upplagan av projektet (2019) innefattade totalt 60 deltagande aktörer som genomförde runt 170 program i 18 kommuner i Västra Götaland.

Du kan hitta alla tidigare medverkande aktörer och deras projekt här på vår hemsida. Surfa runt för att se vad konstscenen i Göteborg och Västra Götaland har att erbjuda. Alla program är skapade av aktörerna själva. Vi ser fram emot nya, spännande konstupplevelser under hösten 2021!

Är du intresserad av att delta i nätverket och GIBCA Extendeds publika program 2021? Kontakta oss gärna för mer information.


Kontakt

För mer information kontakta oss via

extended@gibca.se