Om GIBCA Extended

GIBCA Extended samlar det lokala och regionala konstlivet i Västra Götaland. Under GIBCA Extended deltar enskilda konstnärer, gallerier, konsthallar och curatoriska plattformar med egna program och utställningar som fördjupar och ger nya perspektiv på biennalens tematik.

GIBCA Extended är både ett publikt program som visar bredden i Västra Götalands samtidskonstscen och ett internt nätverksarbete. Genom samverkan synliggörs och stärks samtidskonstens infrastruktur i regionen.

Genom GIBCA Extended förankras Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) i det regionala konstlivet samtidigt som en gemensam plattform för samtidskonstaktörer i Västra Götaland skapas. Nätverket inkluderar en mångfald av konstyttringar, verkar för kunskapsspridning mellan aktörer och ökar besöksflödet genom delad kommunikation och marknadsföring.

GIBCA Extended etablerades 2013. Den senaste och femte upplagan av projektet (2021) innefattade totalt 70 deltagande aktörer som genomförde runt 190 program i 22 kommuner i Västra Götaland.

Du kan hitta alla tidigare medverkande aktörer och deras projekt här på vår hemsida. Surfa runt för att se vad konstscenen i Göteborg och Västra Götaland har att erbjuda. Alla program är skapade av aktörerna själva. Vi ser fram emot nya, spännande konstupplevelser under hösten 2023!

Är du intresserad av att delta i nätverket och GIBCA Extendeds publika program 2023? Kontakta oss gärna för mer information.


Kontakt

För mer information kontakta oss via

extended@gibca.se