Ephemeral Care. Design: Joe Rowley

Program 2021

The Exhibition is in Transit x The Ghost Ship and the Sea Change – Digital reading group 

The Exhibition is in Transit är en pågående publikationsserie redigerad av Joe Rowley och publicerad av Ephemeral Care. Projektet syftar till att sammanbinda narrativ för att presentera ett lapptäcke av gensvar och överväganden om möjligheterna och utmaningarna med utställningen i en alltmer digital, innehållsdriven och COVID-påverkad värld. Detta utkristalliserar sig i ett tillfälle som har formen av en läsgrupp och möjliggör en öppen diskussion kring de teman och bidrag som presenteras i The Exhibition is in Transit vol1 och deras koppling till teman i GIBCA 2021 – The Ghost Ship and the Sea Change med redaktören och bidragsgivarna.

Registrera dig via www.ephemeral-care.com 


Medverkande

Joe Rowley, Giulia BusettiMartí Manen, Cosmos Carl, Jade Foster, Cédric Fauq, Tal Gilad, Winnie Herbstein, Jaakko Pallasvuo, P*D*A* 


Besöksinformation

Registrera dig via www.ephemeral-care.com