Ulricehamns kommun

Program 2021

Karin Lundgren Tallinger 

Kvinnligt kodade tekniker, fragment och skörhet är ofta utgångspunkten för Karin Lundgren Tallinger arbeten. Resultatet blir ett trevande mot det fragilt föränderliga där glesa nät, pinnar och sydda delar går att koppla ihop med varandra på olika sätt och i olika konstellationer. Materialet blir som språk, praktik och omsorg, där hopfogandet av delar, som ett kompositionellt förhållande, blir aktörer i rummet. Det blir till något som kanske liknar en tablå eller en skog eller åtminstone en plats. Besökarens vandring gör att bildens utsnitt växlar i betraktarens öga och kanske öppnar upp för en relationell läsning av ett rum. 


Medverkande

Karin Lundgren Tallinger 


Besöksinformation

För tider av utställningen se www.ulricehamn.se eller Facebook