My Ship is Coming Loaded with Deceit

Program 2021

My Ship is Coming Loaded with Deceit 

My Ship Is Loaded with Deceit är ett utställningsprojekt som undersöker skandinaviskt historieberättande i relation till vår vardag. Vilka narrativ är nedskrivna, undervisade i och upplevda? Hur kan konst verka kritiskt till samtiden och till det förflutna? Skandinavien presenteras globalt som en framgångshistoria med en effektiv och utvecklad välfärd, ekonomisk framgång och med höga glädjenivåer. Samtidigt ignoreras såväl dåtidens som samtidens problem. Med en lång historia av förtryck och diskriminering, med specifika grupper i åtanke, så ämnar denna utställning ifrågasätta de samtida institutionella narrativen och de gömda motnarrativen. 


Medverkande

Program students of HDK-Valand.