Konstmuseet. Verk av Elli Hemberg.

Program 2021

Rui Mourão 

Rui Mourão (f.1977) är konstnär och antropolog verksam i Lissabon, Portugal. Rui Mourão var 2018 residenskonstnär på Konstmuseet i Skövde. I sin konst granskar Rui Mourão postkoloniala struk-turer, mänskligt beteende och människans behov av ritualer. I sina videoverk isolerar han vardag-liga situationer och ger dem nya betydelser. Berättarstilen är drömsk, icke-linjär och kretsar kring händelser där någon form av motstånd eller anpassning sker. Speciellt intresserad är han av de spänningar som kan uppstå mellan individen och kollektivet, mellan normen och det normbrytande, mellan jaget och den andra. 


Medverkande

Rui Mourão