PANDORA. Foto: Mikael Stegrell

Program 2021

The Ghost In the Thread 

Tematiken för GIBCA 2021 The Ghost Ship and The Sea Change utgår från Franska tomten och platsens närvarande men osynliga historiska information. Med utställningen The Ghost In the Thread tittar PANDORA på GIBCAs tematik genom det textila materialet. För oss innebär det textila fältet bland mycket annat en sammansättning av taktila kunskaper och erfarenheter och vi ser hur fältet har en inneboende förmåga att behandla och gestalta alternativa narrativ genom textilens fragmentariska och fragila material. Via ett open call har vi valt ut textila verk som förhåller sig till frågeställningar kring frånvaro kontra närvaro, kring glappet, revan, bristen och spåret: The Ghost In the Thread. 


Medverkande

Frida Nordenlöw, Mira Cederwall Victorin, Rebecka Bebben Andersson, Matilda Kenttä, Liva Wraae Roth, Wilma Tesch, Sara Kallioinen Lundgren, Lovisa Axén, Sofia Brolin