Nora Adwan – Defragmentation Galleri Box Göteborg

Program 2021

Utställning: Magnhild Opdøl 

Opdøls verk baseras ofta på fotografier och hittade föremål, hon undersöker hur känslan av verkligheten förmedlas genom andra medier som film och litteratur och bearbetar fotografierna enligt grundläggande kompositionsprinciper. Fotografierna används ofta för att skapa blyertsteckningar och avbildar ofta bara huvudmotivet på en vit yta. Den bildmässiga metoden är realistisk, men motivet presenteras inte som en realistisk återgivning av objektet. Objektkompositionen är främst ett försök att framkalla en känsla. Skulpturarbetena går igenom en liknande process och Opdøl lägger ofta till eller ändrar materialet för att skapa nya associationer till objekten. 


Medverkande

Magnhild Opdøl