Nordiska Akvarellmuseet och Tjörns kommun. Foto: Per Pixel Petersson

Program 2021

Samtal Tjörn: Öden på havet

Nordiska Akvarellmuseet och Tjörns kommun presenterar en samtalsserie som på olika sätt och ur olika perspektiv lyfter Tjörns historia och framtid. Tillsammans med inbjudna gäster diskuterar vi hur liv formas på havets villkor. Utifrån biennalens tema hoppas vi kunna lyfta globala frågor direkt förankrade i öns historia, med ämnen som spänner från sillfiske och lokalhistoria, till klassfrågor och den globala klimatkrisen. 


Medverkande

Lennart Bornmalm 
Simon Ekström