Foto: Josefin Tingvall

Program 2021

CLAY LAB – Workshop med Resource Gallery 

Gestalta gemensamt och individuellt med den lokala leran som tvättats och beretts av Resource Gallery i CLAY LAB.