Kiosken Foto: Kiosken

Program 2021

Torget

TORGET är en tidsbaserad undersökning på Ringön i behovet av en offentlig plats, post covid 19, av KIOSKEN. Kiosken undersöker vilka funktioner ett torg behöver, detta parallellt och i relation till fastighetsägarnas framtidsvisioner, stadens 400-årsjubileum och den tänkta strategin om Ringön som en “tillåtande oas”.  
Vad är ett torg? Hur ser en sådan plats ut i ett industriområde? Vilken roll spelar konsten när det kommer till utformningen av en offentlig plats och utveckling av ett område?


Medverkande

Kiosken


Besöksinformation

För datum och öppettider se sociala medier @kioskenkioskenkiosken och www.kiosken.org