Rehab-Shop. Foto: Skup Palet

Program 2021

All These Bright and Hazy Mornings, Break On Through To the Other Side 

Utställningen befinner sig i skärningspunkten mellan vetenskap, estetik och politisk omprövning. Verken som visas välkomnar oss att ansluta; öppnar kroppen som biomaterial och arbetar med natalitet som en portal till en ny början och solen som skänker liv. Signe Vad bjuder in filosofen Jon Auring Grimm och humanekologen Michelle Appelros till utställningen. Deras texter ingår i utställningen och bidrar med ett vetenskapligt och filosofiskt förhållningssätt till dessa teman. 


Medverkande

Signe VadJon Auring Grimm, Michelle Appelros