Göteborg. Foto: Edvin Johansson.

Om GIBCA

Göteborg Internationella Konstbiennal (GIBCA) är en biennal för internationell samtidskonst som återkommer vartannat år i Göteborg. Sedan starten 2001, har GIBCA etablerat sig som en av Sveriges största konsthändelser och räknas internationellt som en av de unga, spännande biennalerna i Europa. Till varje ny upplaga bjuder GIBCA in en eller flera internationellt verksamma curatorer att ingå i en dialog med staden Göteborg, dess invånare, den konstintresserade och konstnärer runt om i världen.

Utifrån en aktuell tematik erbjuds såväl besökare som konstliv en konstupplevelse av högsta internationella kvalitet. Både svenska och internationella konstnärer bjuds in att presentera befintliga verk och nya platsspecifika konstverk där det lokala västsvenska och Göteborgska är en viktig utgångspunkt. Göteborg är en stad med en särpräglad arbetarhistoria och hamnkultur. Staden har en dynamisk historia där både det etablerade och det självorganiserade fria kulturlivet tar plats.

Som en plattform för den internationella samtidskonsten utgör biennalen en viktig knutpunkt mellan det lokala, nationella och internationella konstlivet. Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum både på de etablerade konstinstitutionerna och i det offentliga rummet. Genom programverksamhet som workshops, seminarier och föreläsningar erbjuds besökarna fördjupa sin kunskap om aktuella frågeställningar inom samtidskonsten. Ett utvidgat konstpedagogiskt program engagerar såväl barn som unga i ett rikt utbud av aktiviteter, workshops och visningar på alla utställningsplatser för biennalen. Sedan 2013 arrangerar biennalen nätverket GIBCA Extended som är öppet för konstaktörer och institutioner runt om i regionen.

Tidigare upplagor och etablerade curatorer:

 • 2001: Ewa Brodin, Britt Ignell och Lasse Lindqvist, Experience – Dissolution
 • 2003: Carl Michael von Hausswolf, Against All Evens
 • 2005: Sara Arrhenius, more! than this – Negotiating Realities
 • 2007: Edi Muka och Joa Ljungberg, Rethinking Dissent
 • 2009: Celia Prado och Johan Pousette, What a Wonderful World
 • 2011: Sarat Maharaj, Dorethee Albrecht, Stina Edblom, Gertrud Sandqvist, Pandemonium – Art in a Time of Creativity Fever
 • 2013: Katerina Gregos, Andjeas Ejiksson, Ragnar Kjartansson, Claire Tancons, Joanna Warsza, Play! Recapturing the Radical Imagination
 • 2015: Elvira Dyangani Ose, A Story within a Story…
 • 2017: Nav Haq, WheredoIendandyoubegin – On Secularity
 • 2019: Lisa Rosendahl, Part of the Labyrinth
 • 2021: Lisa Rosendahl, The Ghost Ship and the Sea Change
 • 2023: João Laia, forms of the surrounding futures

Initiativtagare är Göteborgs Stads kulturnämnd och sedan 2006 organiserar Röda Sten Konsthall GIBCA.