SAW - Utställningsrum & ateljé. Foto: Maja Östebro, logga: Cheng Peng

Program 2021

Transmuted Inside, Lotta Snijder och Maja Östebro 

I utställningen Transmuted Inside möts vi av verk skapade av Snijder och Östebro som båda arbetar inom fältet smyckekonst. Utställningen tar avstamp ur konstnärernas tidigare individuella praktik, med inspiration hämtad från människokroppens hälsa och insida, men också ur biennalens tematik – där nya vägar och sanningar får ta plats. Snijder och Östebro har här skapat nya verk där materialen och uttrycken skiljer sig mellan konstnärerna men där de i det slutgiltliga resultatet finner ett gemensamt koncept. I utställningen möts de genom den gemensamma utgångspunkten där människokroppen blir som en geologisk utgrävningsplats. Här får både fiktiva och verkliga upplevelser ta plats. 


Medverkande

Lotta Snijder och Maja Östebro 


Besöksinformation

Vernissage 28 oktober kl. 17  20.

Öppet: 29 oktober kl: 12 17
30 – 31 oktober kl. 12  15