Bearbetning av foton av okänd fotograf

Program 2021

Rekreation som tanke och plats

 Slottsskogen, en park skapad efter den nationalromantiska modellen har sedan invigningen 1876 varit en plats för en mängd olika akter: danspaviljonger med skivutgivning, Göteborgs naturhistoriska museum, en björngrotta, ett suicidträd, frikyrkliga nykterhetsrörelser, ett barnens zoo, och nu i vår tid Dômen konstskola. En plats som förändrats med tiden, samtidigt som det nationalromantiska arvet spökar i korridorer och på de asfalterade gångbanorna. Parken som en social konstruktion för rekreation undersöks – Vad är rekreation? Vilka är det som använder parken och hur? Dômens elever berättar om vår tid genom det förflutnas spegel. Historien ligger precis om knuten och framtiden jobbar vi på. 


Medverkande

Studerande från Dômen konstskola