En~tropy. Foto: Lisa Holmgren

Program 2021

Ett brev från dåtid  Chihiro Nodera 

Varför känner du dig nostalgisk för platsen som du besökte för första gången? Varför försöker du spela melodin som du kanske hörde någonstans en gång? Varför berättar du för ditt barn vad din mormor berättade för dig? Den tidpunkt som ingen känner till lever fortfarande, talar till oss och ger oss mod. Minnen från länge sedan blir en pulserande flod som ger oss liv. De är budskap som har levererats till oss från en dåtid. Jag skulle vilja vidarebefordra deras budskap i form av konst. Och jag skulle vilja skicka hopp till framtiden. 


Medverkande

Chihiro Nodera