Foto: Josefin Tingvall

Program 2021

Finissagehelg Glokala sammantrasslingar och lerbränning? 

Vi öppnar upp lerbränningsgropen med lerföremålen tillverkade av lokal lera. Flera programpunkter tillkommer så håll utkik på vår hemsida www.stationen.org