Program 2021

Nordiska perspektiv

Utifrån ett nordiskt perspektiv kommer Bildskolans deltagare arbeta med årets biennals tematik; kolonialism, identitet och klimat. Vi bjuder in till utställning där tematiken utforskats konstnärligt men även till samtal och workshops kring dessa frågor med personlig och nordisk utgångspunkt. 


Medverkande

Deltagare på Nordiska folkhögskolan tillsammans med lärare och inbjudna föreläsare 


Besöksinformation

Vernissage 13 november