Rehab-Shop. Foto: Skup Palet

Program 2021

VSA-Sverige / Traumatiska Teatern 

VSA-Sverige och Traumatiska Teatern verkar för ett kulturlandskap där erfarenheter av förlust är betydelsebärande för förståelsen av vår samtid. Det konstnärliga arbetet är liksom den defekta eller funktionsavvikande kroppen en icke-linjär och krokig företeelse. Utställning /performance /poesi. 


Medverkande

Hans Carbe, Tore Sundström, Charlotte Nilsson m.fl.