Program 2021

Långedprojektet BRUK 2021 

På grund av försämrat läge när det gäller coronapandemin kommer BRUK 2021 ej kunna genomföras som planerat den 18 september. Projektet skjuts på framtiden och planeras då att genomföras i den form det var tänkt. Vi kommer istället att göra en mindre version av BRUK 2021 på aktuellt datum där vi presenterar projektets grundidéer: att låta symfoniorkester möta jazz och musik möta konst i fabriksmiljö. 


Medverkande

Now and then, Jörgen Moberg