Dokumentation av verket ”Spelet utan mål” Foto: Karl Larsson

Program 2021

Karl Larsson / Spelet utan mål 

Spelet utan mål‭ Platser på nytt; ett förvridet perspektiv med hjälp av ljud får dig att för en stund lämna det balanserade, organiserade. Besökaren gör det omöjliga; förflyttar gränser från upplevelse till uppgörelse. Frågor kring tid och rum, alltså maktfördelningens mekanismer, ställs på sin spets när det som varit blandas med det som är. Med hjälp av ljud förflyttas och omformuleras allt sida vid sida – är det du hör och ser en relation till det kollektiva minnet? Utgångspunkt är beskrivningar av fotografier, på vilka det läggs fältinspelningar och musikstycken. Spelet utan mål är en ljud-promenad, instruktioner och information finns på hemsidan www.speletutanmål.se. 


Medverkande

Du – Besökaren 


Besöksinformation

Hela utställningsperioden måndag – söndag kl. 00 – 24

Uppträdande kommer att ske med jämna mellanrum, även möjlighet att prata med konstnären samt uppleva konstverket på plats. 

Tillfälle 1
Tid: 26 september 2021 kl. 14–18  

 

Tillfälle 2
Tid: 3 oktober 2021 kl. 14–18  

Plats: Grusplanen vid Röda Sten