Foto: Anna Littorin

Program 2021

När tråden brister – Mija Renström

Mija Renströms utställning När tråden brister handlar om livsberättelser, om att ge de dolda rösterna som gömmer sig i näversömsbroderi och vävnader en röst. Renström ser på textilier som en text som kan läsas. De berättar om kvinnors livsvillkor, om tid och rum. Hon tar fasta på idén om avtrycket. Avtrycken som vi skapar med våra händer, avtrycken vi gör på varandra och som vi lämnar efter oss. Det fotografiska fotspåret och de bestående intrycken över generationer. Med hjälp av textil och fotografiska metoder undersöker hon mönster, strukturer och håligheter. 


Medverkande

Mija Renström


Besöksinformation

Utställningen följer utställningshallens öppettider: www.ockero.se/utstallningshallen