Ulla Mogren – Detta har skett. Stillbilder ur filmen Resumé.

Ulla Mogren

Detta har skett, 17/10-18/10

Besöksadress: Melleruds station, Järnvägsgatan 28, Mellerud
Tider: 17 oktober kl 16.30 och 18 oktober kl 12
Kontakt: ullamogren@yahoo.sewww.ullamogren.com 

Hur skapas en historia och hur kan den berättas? Som del av GIBCA Extended visas en del ur konstprojektet Detta har skett av Ulla Mogren. Under 10 år har stycket berättats som performance med läsningar och direktöversättningar, fotografi, teckning, ljudinstallation, text och workshop. Centralt i verket är en synlig arbetsprocess och det platsspecifika, med undersökande frågor om språk, tid, minnen och erfarenhet. Det nedskrivna stycket handlar om en osannolik historia om en ridolycka, där frågan om sanning blir relevant. När blir något sant och för vem? När överges verklighet och övergår till vad? Stycket Detta har skett är översatt till finska, ryska och engelska.