Hemma i en främmande skog, konstnär Sara Jost. Foto David A. Rios.

Two Little Birds

Sarah Jost, 3/10-1/11 & Anna Nordström, 7/11-1/12

Besöksadress: Andra Långgatan 5, Göteborg
Öppettider: mån-sön 11-18
Kontakt: galleri@twolittlebirds.sewww.twolittlebirds.se

Two Little Birds Galleri vill vara en viktig livgivande arena och mötesplats för samtida konsthantverk och materialbaserad konst. Vi lyfter fram den yngre generationen konsthantverkare och ger dem möjlighet att visa sina arbeten. Vi är även aktiva i den aktuella konsthantverksdebatten i form av samtal, workshops och tillfälliga projekt.

Till GIBCA Extended har vi bjudit in två konstnärer för varsin separatutställning. Sarah Jost, verksam i Bergen, arbetar rumsligt där verken ofta byggs upp utifrån en historia med många lager. Hon utforskar idéer om minne, tystnad, kommunikation och transformation och dessa begrepps inbördes kopplingar till varandra. Anna Nordström, verksam i Stockholm, använder sig av textila tekniker och det centrala i hennes konstnärskap är idéer kring arbete och dess emotionella effekter, status, makt och professionalism. Genom om att bjuda in en konsthantverkare som med sitt arbete ifrågasätter konsthantverkets förutsättningar, dess strukturer och förhållningsregler vill vi belysa en viktig del av dagens historieskrivning.