Utställningshallen Öckerö – Brita Bahlenberg

Öckerö biblioteks utställningshall

Brita Bahlenberg – RUT LÅG PÅ RYGG, 22/8-19/9

Besöksadress: Sockenvägen 4, Öckerö
Öppettider: måndag-torsdag 10-19, fredag 10-16, lördag 10-14
Kontakt: www.ockero.se/utstallningshallen

Brita Bahlenberg arbetar med bilder som överlappar varandra. Bilder som öppnar och sluter, växer och sprider. Olika former av minnen, underliggande strukturer, träder fram ur skilda lager av tid. Dolda historier synliggörs i glappet mellan det sagda och osagda.

I Öckerö bibliotek ligger kommunens utställningshall. Här visas utställningar vars teman och innehåll spänner över vida områden. Varje år visas ca 9 utställningar.