Alingsås museum och Akademin Valand – Story on story

Akademin Valand och Alingsås Museum

Story on story, 29/10–januari 2016

Besöksdress: Alingsås museum, Lilla torget, Alingsås
Öppettider: Tisdag-fredag 12-18, lördag 11-16
Kontakt: museum@alingsas.sewww.alingsaskulturhus.sewww.akademinvaland.gu.se

Akademin Valands studenter på kandidatutbildningarna i Fotografi och Fri Konst har under hösten 2015 arbetat teoretiskt och gestaltande med utgångspunkt från GIBCAS tematik och Alingsås Museums föremål- och fotografisamlingar. Studenterna har botaniserat i museets samlingar och upptäckt uppenbara och dolda meningar, strukturer och värderingar. Varje process har resulterat antingen i verk som placerar ett eller flera objekt i ett utvidgat sammanhang eller i verk som inspirerats av exempelvis återkommande spår och berättelser i samlingarna. Föremål och fotografier har packats upp, dammats av och gett upphov till andra, parallella och nu pågående berättelser. Utställningen i Alingsås Museum ger sammantaget upphov till ett tillfälligt museum i museet, som både kommenterar och använder sig av platsens förutsättningar.