Skup Pallet – The Impaired Cycle Mensch

Skup Palet

The Impaired Cycle, 11/9-22/11

Besöksadress: Hey its Enrico Pallazzo!, Sockerbruket 20-22, Göteborg och www.skuppalet.org
Kontakt: info@skuppalet.orgwww.skuppalet.org

The Impaired Cycle är en undersökning och en utställning av Skup Palet, en rörlig kollektiv plattform för konstnärlig praktik och kritik. Arbetets innehåll tar utgångspunkt i den singulära kroppens erfarenheter av förlust i det delade fysiska rummet.

Att närma sig konst bör ske förutsättningslöst och utan allt för stora förhoppningar. Här finns inget nytt att se, inga samhällslösningar att upptäcka, ingen nytta alls att tala om. Så måste det vara. Kapitalismen har erövrat alla alternativ och ockuperat lidelsen. Tvivlet låter sig utplånas till priset av en charterbiljett. Därför sätter vi oss ånyo på huk och skalar var sitt ägg. Det är en stulen bild och ett gemensamt kroppsminne. Det påminner oss om vår förmåga att kunna skratta och gråta. Vi kan inte sluta utan någonting sådant till hands.

The Impaired Cycle visas på www.skuppalet.org hela biennalperioden.