Foto: Sylvia Jav

Akademin Valand, MFA Fri Konst

Soundwaves, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10

Besöksadress: Älvsnabbenbåtarna
Kontakt och information: www.soundwavesgoteborg.tumblr.com

10 studenter på Masterprogrammet i Fri Konst vid Akademin Valand kommer i anslutning till GIBCA genomföra en platsspecifik ljudintervention på Älvsnabbenbåtarna. Konstnärerna kommer att skapa ett ljud som relaterar till tema resande, stadsrum och historieskrivning som passagerarna kommer att få möta under sin resa mellan de olika hållplatserna.

Foto: Sylvia Jav