Mattias Cantzler – 2,45

Galleri 54

Mattias Cantzler – 2,45, 9/9-4/10

Besöksadress: Kastellgatatan 7, Göteborg
Öppettider: tisdag-fredag 13-17, lördag-söndag 12-16
Kontakt: info@galleri54.comwww.galleri54.com

Mattias Cantzler ställer ut en skulptur, placerad 245 cm ovanför marken (världsrekordet i höjdhopp). Objektet kommer anta en långsmal form och sträcka sig från vägg till vägg på galleriet. Tanken är att föremålet ska vila på två klossar likt en ribba. Skulpturens material hämtas från en Volvo, modell 245 kombi. Bilen sänds till skroten, pressas samman och smälts ner, för att senare stöpas och omformas.

En röd tråd i projektet är evolutionen och människans strävan efter att hela tiden utvecklas och nå nya mål. Hon har vid upprepade tillfällen försökt bemästra naturen och tänja på kroppens fysiska begränsningar. Det handlar på sätt och vis om att sätta fysikens lagar ur spel. Genom att lätta från backen har mänskligheten övervunnit tyngdkraften, och stigit allt högre och högre upp i luftrummet, tills man slutligen nått ut i världsrymden.

Bild: Mattias Cantzler – 2,45