nothing dissolve(s) to och Amalia Kenamets – Spår av ansikten, 19/9-25/10