Skogen – Studio Practice / Sand drawing, Valentina Desideri

Skogen

Studio Practice, 3/10-11/10

Besöksadress: Skogen, Masthuggsterrassen 3, Göteborg
Kontakt: info@skogen.pmwww.skogen.pm

Den konstnärsdrivna plattformen Skogen har bjudit in konstnären Valentina Desideri (Italien och Nederländerna) och performancekonstnären Jassem Hindi (Palestina och Frankrike) och konstnären Corazon del Sol (USA) till en ”Studio Practice”. Benämningen Studio Practice har på engelska dubbla konnotationer då det refererar både till att verka i en studio, och att studera. Detta projekt är en del av Konstnärsnämndens internationella dansprogram.

Valentina Desideri framför Political Therapy, skriverbiografer genom att läsa folks framtid i deras handflator och är med och anordnar Performin Arts Forum i Frankrike. Desideri anser att studier (Study) är något vi gör tillsammans med andra, inlärningsprocesser som skapar nya sätt att leva tillsammans. Hon utforskar skapande som en form av studie och studier som en form av skapande. Desideri, Lacey & Hindi kommer öppna upp studion som en workshop och fördjupa sin praktik samtidigt som de delar med sig till andra.

Skogen är en konstnärsdriven scen och plattform för scenkonst, baserad i Göteborg. Vi samarbetar med konstnärer, både lokala och internationella, för att producera konst och skapa publika program.

För tider – se www.skogen.pm