Skjul Fyra Sex – Nuvarande Plats

Skjul Fyra Sex

Nuvarande plats, 10/10-18/10

Besöksadress: Skjul Fyra Sex, Fiskhamnsg 41, Göteborg
Öppettider: lördag & söndag kl 12-20
Kontakt: skjulfyrasex@gmail.com

Skjul Fyra Sex är för det första en benämning på en geografisk plats, en av de lämnade likdelarna från Göteborgs hamnverksamhet – kajskjul nummer 46 i den gamla ordningen. För det andra har just detta organ via olika anledningar och smittovägar lockat till sig en ansamling organismer som alla ser och skapar sina egna behov för dess fortsatta existens. Genom att rådande grupp numera lägligt och lagligt ockuperar och obducerar detta innandöme med hjälp av sina medel, produceras ur dessa rörelser även egna bidrag till den diskutabelt nyttiga bakteriekulturen för samhällskroppen. Skjul Fyra Sex ställer sig nu under hösten till GIBCAs förfogande för att foga ihop sig själv, fundera över sin funktion och ta reda på sin plats i oredan. Alla som vill finna sig i detta är välkomna.