Svilova, Bild courtesy of the artist.

Svilova

Vasya Run, 12/9-22/11 & Play before Production

Besöksadress: www.svilova.org
Kontakt: info@svilova.orginfo@svilova.org

Svilova är en konstnärsdriven kulturplattform med bas i Göteborg som driver utställningsverksamhet online, arrangerar föreläsningar, samtal och workshops samt driver en konstnärsresidency i Berlin. För GIBCA 2015 har Svilova bjudit in det Ryska performanceprojektet Vasya Run och kritikern Anastasiia Fedorova. Vasya Runs performances är en sammansmältning av hip hop, spirituell frigörelse och teater influerat av George Gurdjieffs andliga läror som handlar om att överbygga självmedvetenhet genom koreografi och rörlighet. Vasya Runs performances uppförs av män i åldrarna 16-23 och är en form av flykt eller motstånd mot förstelnade former av kultur i informationsteknologins tidsålder. Eller som medlemmarna själva beskriver det: ”Vasya Run handlar om utopi, familj, enhet, och motstånd mot frivillig isolering. Det är också vägen till en speciell sinnesstämning.”

Göteborgsbaserade konstnärerna Gabo Caminitzrer och Kerstin Persson är också inbjudna av Svilova för att presentera sitt projekt Lek före produktion i samband med biennalen. Camnitzer/Perssons deltagande tar avstamp i en serie workshops där de tillsammans med barn funderat över hur lekplatsen kan återerövras och hur barnens fantasi skulle kunna användas i planering och utformningen av lekplatser. Camnitzer och Perssons olika konstnärskap utforskar ofta det skulpturala i relation till tankar om rumslighet och hur formförskjutningar kan lyfta frågor om hur ett rum läses utifrån de människor som befinner sig där eller om man låter arkitekturen vara vad som avgör upplevelsen av ett rum.