Långedprojektet

Långed: historier från en bruksort, 12/3-27/9 och 14-9-29/9

Besöksadress: Galleri Olika, Enetsvägen 3, 660 10 Dals Långed
Kontakt: artfool@telia.comwww.langedprojektet.se

Projektet Långed: historier från en bruksort samlar material om livet i och omkring pappersbruket i Dals Långed i Dalsland. Bruket startade 1870, och stängs ner i oktober 2015. Samlade fotografier, filmer, ljud och berättelser från tiden visas i en utställning, varvat med föreläsningar och fabriksbesök. Projektet drivs av anställda vid bruket och kraftverket, konstnärer, musiker och en bibliotekarie, men många fler långedsbor bidrar med minnen, fotografier och föremål. Syftet är att dokumentera miljöer och livsvillkor historiskt och idag. Men också att skapa nätverk som ger nya arbeten, förändrar tankesätt och på så sätt förändrar historien i en nedläggningsbygd.

När bruket startade behövde det vattenkraft, ingreppen Upperudsälven skapade ”Ön”, där arbetare och fabrikens disponent bodde, med kraftverket på ena sidan som bron in mot samhället. På andra sidan av Ön finns Dalslands kanals fyra djupa slussar. Långed som ort präglades av de flera hundra arbetarna och deras familjer. Arbetarna startade kooperativ butik, byggde Långeds Folkets hus och hade livlig föreningsverksamhet.

Under hösten händer mängder av saker – för mer information besök projektets egen hemsida. Bland annat ges en bok om Ön, arbetarna och arbetet i fabriken ut, det visas fotografier, filmer, ljudinstallatoner och berättelser.

Thumb: Kollossning Långedsfabriken, Foto: Karl Sundström, Dals Långed
Bild: Kalas hos Signe Pettersson