Långed: historier från en bruksort, 12/3-27/9 och 14-9-29/9