Fantomförvaltningen. Förslag nr 2, Blå bläckpenna i olika utföranden. Foto: Kanslibyrån

Kanslibyrån

Fantomförvaltningen, 26/9-24/10

Besöksadress: Medborgarkontoret, Angered Centrum, Göteborg
Öppettider: Medborgarkontorets öppettider: Vardgar kl 10-16, fredagar kl 10-14
Kontakt: kontakt@kanslibyran.sewww.kanslibyran.se

Projektet Fantomförvaltningen är en serie nya objekt och kontorsföremål som Kanslibyrån utformat till svenska offentliga och privata institutioner. Byrån har påtagit sig uppdraget att hjälpa sina systerinstitutioner runt om i landet med att förbättra både arbetsmiljö, organisation och bemötande.

Kanslibyrån är en aktivistgrupp och konstnärlig institution som består av Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån ifrågasätter och utmanar den rationalitet och effektivitet som återfinns i vardagliga situationer. Kritiken av invanda normer och konventioner är central i Kanslibyråns arbete och byrån menar att alla handlingar spelar roll och alla situationer har samhällskritisk potential.

Under våren 2015 har Kanslibyrån samarbetat med stadsdelsförvaltningen i Angered för att undersöka hur irrationalitet återfinns i det dagliga arbetet. Under projekttiden har Kanslibyrån mött och samtalat med kommunalanställda och undersökt kontorsmiljöer, arbetsmetoder, informationsmaterial och kontorsattiraljer. Utifrån undersökningarna har nya konstverk utformats – olika förslag och förbättringsåtgärder som nu presenteras i form av exempelvis konstnärligt utformade blanketter och kontorsföremål