20.21 till 22.05 den 24e Augusti 2007, 26/9 & 27/9