Foto: Rut-Malin Barklund.

Four

Rut-Malin Barklund, 9/9-3/10

Besöksardress: Nordhemsgatan 74, Göteborg
Öppettider: måndag, tisdag, fredag 12-18, lördag kl 12-16
Kontakt: info@foursweden.comwww.foursweden.com

Four startade 2010 och är ett galleri för samtida smyckekonst. Four visar bärbara konstföremål som väcker tankar, nyfikenhet och lust, som provocerar, ger känslor av obehag och skapar åtrå.

Under september presenterar Four den stockholmsbaserade konstnären Rut-Malin Barklund. Hennes smycken är monumentala verk med en elegant tyngd av allvar. Barklunds verk tar ofta upp frågan om det historiskt sett traditionella smycket och dess materiella värde. Hennes arbeten visar ett konstnärligt undersökande, där välkända vardagliga material bearbetas och framträder i ny form. På Four visas Investigation of Chains som är ett pågående projekt. Med den massproducerade kedjan som utgångspunkt gör Barklund ett forskningsliknande arbete genom kedjans uppbyggnad och form. Ett undersökande som granskar kedjans förflutna och på samma gång tecknar dess framtid.