Uppstoppad markatta, inköpt 1882 ur Bohusläns museums samlingar.

Konsthallen-Bohusläns museum

Och vad är frågan?, 5/9-15/11

Besöksadress: Museigatan 1, Uddevalla
Öppettider: tisdag-fredag 10-20, lördag-måndag 10-16
Kontakt: bohuslansmuseum@vgregion.sewww.bohuslansmuseum.se

Och vad är frågan? är en utställning om att stå inför någonting svårt, obegripligt eller ohanterligt. Det kan vara ideologiska, existentiella eller estetiska frågor. Utställningen och dess verk är både svar och frågor. I centrum står en stor trärelief som föreställer abstraherade sedlar, en utsmyckning för en bank i Uddevalla, nu i museisamlingen. I en video opererar en kirurg en mekanisk panda. I en annan misslyckas en kvinna med att tala i tungor. På en vägghylla sitter en uppstoppad apa som dog av att äta svavelständstickor. Några åror använda under en flykt över Östersjön, målade i regnbågsfärger, står lutade mot en vägg.

Medverkande konstnärer: Walid Raad, Deimantas Narkevičius, Marie Andersson, Mats Bergquist, Kurt Dejmo, Carl-Johan Eriksson, Enno Hallek, Tove Kjellmark och Anna Sandgren. Curator är Andreas Gedin