Färgelanda konsthall i samarbete med Blå Stället

Kulturgarage på väg – Färgelanda-Angered-Färgelanda-Angered, 27/10

Uppsamlingsadress: Färgelanda Torg, Färgelanda
Tid: 27 oktober kl 9.00, avresa från Färgelanda till Blå Stället, Angered
Kontakt och anmälan: lars.andersson@fargelanda.sewww.fargelanda.se

Alla individer existerar i en kontinuerligt föränderlig värld av upplevelser i vilken de själva är i centrum. Individerna reagerar inom det område som det upplever och uppfattar. Detta uppfattade område är verkligheten för individen. Carl Rogers

Kulturgarage skall göra en exkursion mellan Färgelanda och Angered. Två hembygder möts. Landsbygden möter förorten, två platser som på visa områden skiljer sig mycket åt, men på andra områden är mycket lika. Klart är att båda ligger en bit utanför själva centrum och den breda fållan. Människorna på platserna har sin historia, men platserna har också en historia som skrivs och ägs av det som är utanför. Kulturgarage på väg syftar till att möta och upptäcka den egna och de andras historia.

En buss med barn, unga, kulturutövare, och engagerade i hembygdsrörelsen i Färgelanda tar sig till Angered och Blå stället. Där genomför vi en workshop och äter en gemensam måltid. På programmet ingår också ett nedslag på Muskotgatan 18 i Gårdsten. Där tar vi del av ett föredrag och en bildvisning ute framför huset från människor som bott och bor på adressen. Deltagarna bjuder på dryck och lättare förtäring på plats.

Kulturgarage Färgelanda kommun är en kreativ verkstad som skall främja möten och bjuda in till delaktighet i den kulturella och konstnärliga processen.