Kulturgarage på väg – Färgelanda-Angered-Färgelanda-Angered, 27/10