Studio Research – Redo Undo

Being

Redo/Undo: Experimenting in the Commons

Öppettider: 13 september-8 november
Kontakt: contact@being.se www.being.se/redoundo

Redo/Undo: Experimenting in the Commons är en fyrdelad utforskning av omtänkande och återanvändande av vanligt förekommande föremål i offentliga och utökade offentliga rum.

Vi ser design som filosofi-genom-händerna, ett sätt att direkt skapa en mängd användningsområden för objekt som annars är begränsade till dess användning i urban infrastruktur. Vår förhoppning är att skapa djupare upplevelser i vardagen, som ett komplement till den hårda ultra-realism som utgör grunden för samtida städer. Vad vi söker är faktiskt mer eller mindre en vardagens poetik.

Varje av de fyra utforskande delarna består av en öppen process under två veckors tid, där alla är välkomna att delta. Vi uppmuntrar aktivt framställandet av multipla lösningar och perspektiv genom hela projektet. Baserat på objekt-typologier som alla är välkända, vardagliga saker uppmuntrar vi projekt som undersöker hur dessa kan vara utgångspunkter för nya upplevelser. Vem som helst kan arbeta med dessa projekt var de än är: i studion, hemmet eller garaget, i Sverige eller utomlands. De händelser vi arrangerar kommer att ta plats i Göteborg, men vi uppmuntrar deltagare på andra platser att skicka dokumentation eller instruktioner till oss, så att vi kan presentera deras bidrag.

Den första perioden börjar den 13 september och den fjärde och sista perioden slutar den 8 november tillsammans med ett avslutande arrangemang som tillåter en djupare diskussion. Varje tvåveckors-period börjar och avslutas med att vi möts upp där koncept och genomföranden presenteras och diskuteras. Då presenteras även typologi för de kommande två veckornas arbete.

Redo/Undo: Experimenting in the Commons är curerat av Being, en Göteborgsbaserad designstudio grundad av konstnärerna Mikael Vesavuori och Niklas Persson.

Being var tidigare Studio Research.