Galleri Monitor och Rotor 2

Compost, 16/9-27/9

Besöksdress: Chalmersgatan 4, Göteborg
Öppettider: måndag-fredag 15-19, lördag-söndag 12-17
Kontakt: gusgusmo@student.gu.sewww.valandsmotor.com

Galleri Monitor och Galleri Rotor 2 bildar tillsammans de två gallerierna på den Konstnärliga Fakulteten Akademi Valand i Göteborg. Gallerierna drivs av ”Galleri Grupp”, en helt studentdriven grupp med elevrepresentanter från Fri Konst och Fotografi. Galleriernas syfte är att ge elever på skolan möjlighet att presenterar både färdiga verk och “work in progress”, där utställningsformen skiftar mellan solo och grupputställningar, till mer curerade utställningar. Inför GIBCA Extended genomförs en gemensam curerad utställning på båda gallerierna utifrån biennalens tematik A story within a story… En utställning där gallerierna smälter samman till ett och där elever från alla program och årskurser på skolan kan delta tillsammans.

Vernissage onsdagen 16 september kl 17-21.