Senoren, 9/9-11/10 och Kajsa G. Eriksson & Fredric Gunve – vränga= REGN, 16/10-15/11