Galleri Box

Senoren, 9/9-11/10 och Kajsa G. Eriksson & Fredric Gunve – vränga= REGN, 16/10-15/11

Besöksadress: Kastellgatan 10, Göteborg

Öppettider: tisdag-torsdag 13-17, lördag-söndag 12-16

Kontakt: info@galleribox.sewww.galleribox.se

BOX är ett konstnärsdrivet galleri med fokus på samtida konst. Verksamheten består av utställningar, konstnärssamtal, föreläsningar och seminarier. Sedan starten 1998 har BOX nu blivit en etablerad och viktig plats för konsten i Göteborg. Under GIBCA Extended presenterar BOX två separata utställningar med två olika konstnärskollektiv.

9 september-11 oktober presenteras Senoren, en konstnärsgrupp med ett tjugotal medlemmar. Senoren har varit aktiva sedan 2012 och deras utställningar och projekt är alltid platsspecifika, tillfälliga och signeras alltid kollektivt. Deras utställning på Box kommer att växa fram i en workshopliknande process där de undersöker gränser och möjligheter för gallerirummet och själva utställningsformatet som idé och tradition.

16 oktober-15 november kommer konstnärerna Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve som vränga= ställa ut REGN. Ett katastrofscenario där det aldrig slutar regna. Historien börjar sju år efter katastrofen, när livet har normaliserats och regnet ingår som en självklar del av vardagen. Historien kretsar kring fyra olika sociala sammanhang; Regn, Familjen, Byn och Universitetet.

 

REGN 16 oktober – 15 november

Fredag 16 oktober – Vernissage 18.00 – 21.00 Välkommen till REGN, en del i GIBCA extended 2015.

VATTEN (kort 1-9)

Lördag 17 oktober – Konstnärerna läser REGN för utställningen
Söndag 18 oktober – Hundägare läser REGN för hundar
Tisdag 20 oktober – Skuggkursdeltagare läser REGN för en grå himmel

FAMILJEN (kort 10-19)

Torsdag 22 oktober – Grannar läser REGN för övergivna hus
Lördag 24 oktober – Marinbiolog läser REGN för havet
Söndag 25 oktober – Barn läser REGN för föräldrar
Tisdag 27 oktober – Föräldralediga läser REGN för små barn

BYN (kort 20-29)

Torsdag 29 oktober – Forskare inom folkhälsa läser REGN för våtservetter
Lördag 31 oktober – Pensionär läser REGN för elev
Söndag 1 november – Byggföretagare läser REGN för mögel
Tisdag 3 november – Immigrant läser REGN för våt asfalt

UNIVERSITETET (kort 30-39)

Torsdag 5 november 18.00 – 19.30
Översvämningsoffer läser REGN för tid
En läsning, ett seminarium och ett samtal med Ateljé-kollektivet TRUMPETEN från Malmö.
http://ateljetrumpeten.tumblr.com
Ingår som del i REGNS presentationer i PARSE forskningskonferens om tid.
http://parsejournal.com/conference
Lördag 7 november – Regionalutvecklare läser REGN för miljöintresserade konstnärer
Söndag 8 november – Mögelallergiker läser REGN för torr luft
Tisdag 10 november – Universitetslärare läser REGN för kunskap

MINNE (kort 40-44)

Torsdag 12 november – Bildlärarstudenter läser REGN för framtider
Lördag 14 november – Iscensätta Framtida Minnen, en workshop med Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve.
Söndag 15 november – Miljöaktivist läser REGN för klimatmötet i Paris

 

Utställningen avslutas söndagen den 15 november med ett stort REGN-möte som samlar bildlärare-studenter och konst-studenter, bildlärare och konstnärer för att diskutera och planera ett gemensamt deltagande i klimatmanifestation och den internationella demonstration som sker 29 november inför klimatmötet i Paris december 2015. Hur ska vi gemensamt hantera en natur som startar om, hur ska vi klara en framtid med en annan klimatsituation än idag?

 

Bild: Senoren