Tjörns kommun & Art Institute

Tjörn extended: A story within a story…, 26/9-31/10

Besöksadress: Kroksdalsvägen 1, Skärhamn

Under GIBCA 2015 erbjuds ett flertal arrangemang och utställningar inom Tjörns kommun. Arrangörer är kommunen ihop med Nordiska Akvarellmuseet och Art Institute. Utöver de två utställningarna nedan genomförs även ett program tillsammans med Textival på Nordiska Akvarellmuseet . Läs mer under Nordiska Akvarellmuseet.

Till utställningen Tjörn Extended: A story within a story…, 26/9-31/10, bjuder Tjörns kommun in lokala yrkesverksamma konstnärer till en temautställning utifrån GIBCAs tematik. Utställningen visas i Konstrummet på Skärhamns bibliotek och invigs lördagen 26 september. Under utställningen ges samtal och program. Besöksadress: Kroksdalsvägen 1.

Medverkande konstnärer:
Anna Andreasson
Anna Berglund
Christina Bolling
Greta Sandahl
Heike Ahrends
Mona Raotma
Nen Arnell
Sara Hansson