Not Quite Åhmol – Kanske helt andra berättelser

Not Quite

Åmål. Kanske helt andra berättelser, 17/10

Besöksadress: Åmåls Tingshus, Norra långgatan 19, Åmål1
Tid: Lördagen 17/10 kl 10-17
Kontakt:  www.notquite.seinfo@notquite.se

En grupp konstnärer från Not Quite i Fengersfors undersöker sin gemensamma hembygd tillsammans med människor på platsen. Gruppen arrangerar mötesplatser och skapar nya arkiv i form av en brödsalong, en klädesplaggsinstallation, ett mobilt historieinsamlingsfordon, ett samtida ting samt helt andra rörelser och performances. Frågor och begrepp som konstnärerna arbetar med genom projektet är historieskrivning, centrum och periferi, hembygd, makt, jämställdhet och integration. Vilka nya berättelser kan uppstå i de möten som skapas inom projektet? Vilka gamla historier kan grävas fram? Vilka utsagor kan skrivas om eller helt förkastas? Vilka nya idéer om bygden kan utvecklas?